Welkom op de website van “De Vioolschool” in Haarlem.

Al 17 jaar geven wij les aan jonge kinderen en volwassenen in Haarlem en omgeving.

Wij willen onze leerlingen enthousiast maken voor het vioolspelen, ze begeleiden bij de lange weg van het viool leren spelen en ze stimuleren om samen met anderen muziek te maken. Dat zijn de pijlers van De Vioolschool.

Het vioolonderwijs dat wordt aangeboden is gebaseerd op de leerprincipes van Ivan Galamian, een Amerikaanse vioolpedagoog. Galamian richtte zich met name op streekbeheersing en lichaamshouding, omdat deze naar zijn mening essentieel zijn voor de toonvorming.

Naast de beheersing van het instrument wordt in De Vioolschool veel aandacht besteed aan het samenspelen.

Het spelen in ensembles is belangrijk voor de muzikale vorming en voor het met plezier kunnen musiceren. Voor alle leerlingen bestaat de mogelijkheid om per schooljaar gedurende 16 weken deel te nemen aan de samenspeelprojecten van het eerste leerlingenensemble, de String Kids.

Voor (ver)gevorderde leerlingen van 8 tot 14 jaar hebben we het Clavis Ensemble opgericht, dat wekelijks repeteert.

Door middel van andere muzikale activiteiten, zoals gezamenlijk concertbezoek en muziekkampen, wordt gestreefd naar een brede muzikale ontwikkeling, waarin enthousiasme centraal staat.

In De Vioolschool worden niet alleen vioollessen, maar ook altvioollessen en cellolessen aangeboden door een team van professionele docenten.

De Vioolschool is een initiatief van violiste Joretta Witvliet.

NIEUW : CELLOLES voor KINDEREN! …. lees verder
NIEUW : STRIJKORKEST van 8 tot 14 jaar! …. lees verder